Hướng dẫn mở rộng (extend) dung lượng ổ cứng

Bước 1: Nhấp chuột phải vào This PC -> chọn Manage

Bước 2: Chọn Disk Management, chọn ô giữa (C:)

Bước 3: Nhấp chuột phải phải ô giữa (C:) -> chọn Extend Volume…

Bước 4: Chọn Next

Bước 5: Kiểm tra xem dung lượng có đúng với dung lượng đã mua thêm hay không, -> Chọn Next

Bước 6: Chọn Finish, vậy là đã extend xong.


CloudHub chuyên cung cấp dịch vụ Cloud VPS, VPS – Gold, VPS – Platinum, GPU VPS, GPU Server.

Trả lời