Bảng giá Cloud VPS GPU

VPS GPU SIÊU RẺ 2-4-50-1GB GPU (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 200.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 4-4-50-1GB GPU (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 300.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 4-8-50-1GB GPU (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 500.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 6-12-50-1GB GPU (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 6 core
 • Memory: 12 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 800.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 8-16-50-1GB GPU (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 1.000.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 4-4-50-1GB GPU (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 400.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 4-8-50-1GB GPU (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 600.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 6-12-50-1GB GPU (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 6 core
 • Memory: 12 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 900.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 8-16-50-1GB GPU (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 1.100.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 4-4-50-2GB GPU (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 2 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 600.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 4-8-50-2GB GPU (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 2 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 800.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 6-12-50-2GB GPU (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 6 core
 • Memory: 12 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 2 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 1.000.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS 8-16-50-2GB GPU (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 2 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 1.200.000đ /tháng

Đặt hàng