Bảng giá Cloud VPS US

VPS US 1-1-20

 • CPU: 1 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows Server 2012 R2
 • Băng thông: 100Mb/10Mb

Từ 100.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS US 2-2-20

 • CPU: 2 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows Server 2012 R2
 • Băng thông: 100Mb/10Mb

Từ 160.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS US 4-4-50

 • CPU: 4 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows Server 2012 R2
 • Băng thông: 100Mb/10Mb

Từ 250.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS US 4-8-100

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 100 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows Server 2012 R2
 • Băng thông: 100Mb/10Mb

Từ 500.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS US 8-16-100

 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 100 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows Server 2012 R2
 • Băng thông: 100Mb/10Mb

Từ 1.000.000đ /tháng

Đặt hàng