Bảng giá VPS STORAGE

VPS LƯU TRỮ 250GB SSD (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 250 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 250.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS LƯU TRỮ 500GB SSD (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 500 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 400.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS LƯU TRỮ 1.000GB SSD (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 1000 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 700.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS LƯU TRỮ 2.000GB SSD (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 2000 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 1.200.000đ /tháng

Đặt hàng