Bảng giá Cloud VPS Gold

INTEL GOLD 1-1-20 (Xeon 6142 2.6ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 80.000đ /tháng

Đặt hàng

INTEL GOLD 1-2-20 (Xeon 6142 2.6ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 120.000đ /tháng

Đặt hàng

INTEL GOLD 2-4-20 (Xeon 6142 2.6ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 180.000đ /tháng

Đặt hàng

INTEL GOLD 4-6-20 (Xeon 6142 2.6ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 230.000đ /tháng

Đặt hàng

INTEL GOLD 4-8-40 (Xeon 6142 2.6ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 1Gbps

Từ 290.000đ /tháng

Đặt hàng