Bảng giá cho thuê máy chủ vật lý

1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
CODE CPU CORES RAM DISK GPU IP PORT TIME SETUP PRICE
M01 2 x E5-2680V4 56 128 900 Onboard 01 1Gb 24-48h
2.200.000đ
Đặt hàng
M02 2 x E5-2686V4 72 128 900 Onboard 01 1Gb 24-48h
2.400.000đ
Đặt hàng
M03 2 x Xeon Gold 6132 56 128 900 Nvidia Tesla P100 16Gb 01 1Gb 24-48h
3.200.000đ
Đặt hàng
M04 2 x Xeon Gold 6132 56 128 900 Nvidia Tesla P40 24Gb 01 1Gb 24-48h
4.200.000đ
Đặt hàng
M05 2 x Xeon Gold 6132 56 128 900 2 x Nvidia Tesla P40 24Gb 01 1Gb 24-48h
5.200.000đ
Đặt hàng
M06 2 x Xeon Gold 6132 56 128 900 Nvidia RTX A4000 16GB 01 1Gb 24-48h
5.200.000đ
Đặt hàng
M07 2 x Xeon Gold 6132 56 128 900 Nvidia RTX A5000 24GB 01 1Gb 24-48h
6.200.000đ
Đặt hàng

Ưu điểm dịch vụ