Hướng dẫn quản lý VPS trên portal

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Portal CloudHub.

Bước 2: Tại trang chủ, chọn mục Dịch vụ của tôi, để kiểm tra các VPS của bạn.

Bước 3: Tại đây bạn đã có thể xem được thông tin của VPS. Để xem thông tin chi tiết hơn của VPS, click vào IP.

Bước 4: Toàn bộ thông tin của VPS ở đây. Tại đây bạn có thể xem được lịch sử hoạt động của VPS.

Bước 5: Để quản trị VPS. Nhấn vào mục hành động để toàn quyền quản trị VPS: gia hạn, tắt, mở, khởi động, nâng cấp cấu hình…

LƯU Ý: Mục hủy dịch vụ sẽ không được hoàn tiền lại nếu khách hàng tự ý hủy dịch vụ còn hạn sử dụng. Trừ trường hợp CloudHub đã đồng ý hủy và hoàn tiền lại cho khách hàng.

 

Trả lời