CHÍNH SÁCH CÀI ĐẶT

NỘI DUNG, HƯỚNG DẪN VỀ CÀI ĐẶT DỊCH VỤ

  • Thông tin cài đặt dịch vụ sẽ được bàn giao và gởi đến cho khách hàng thông qua một trong các hình thức sau đây: hợp đồng ký kết giữa 2 bên, thư điện tử trao đổi giữa 2 bên, tin nhắn hoặc các kênh chat online giữa CloudHub và khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu chúng tôi hỗ trợ cung cấp lại các thông tin cần thiết đối với dịch vụ khách hàng đang sử dụng trong trường hợp quên, sai sót, cần reset lại thông tin, … Ví dụ: yêu cầu reset lại mật khẩu các dịch vụ Cloud (VPS/Server), … Tuy nhiên tùy hoàn cảnh và dịch vụ yêu cầu hỗ trợ sẽ có thời gian đáp ứng và cách xử lý khác nhau. Trong trường hợp hệ thống quý Khách hàng yêu cầu không thể cấp lại được (ví dụ máy chủ khách hàng sử dụng bị lỗi dẫn đến không thể reset password, …), CloudHub sẽ thông báo cho Khách hàng và hỗ trợ Quý khách cài đặt lại dịch vụ như đăng ký ban đầu hoặc restore từ các bản backup (trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ backup), hoặc sẽ cùng phối hợp tìm phương án kỹ thuật xử lý với khách hàng.
  • Đối với dịch vụ máy chủ ảo (Cloud VPS) thông tin cài đặt dịch vụ sẽ do CloudHub thực hiện và gởi khách hàng thông qua email, tin nhắn, hợp đồng, … hoặc phương tiện liên lạc phù hợp cho khách hàng. Thời gian thực hiện đối với các đơn hàng trong giờ làm việc là trong vòng 2h đồng hồ tính từ khi xác nhận thanh toán của khách hàng được phê duyệt. Đối với các đơn hàng ngoài giờ làm việc hoặc ngày nghỉ, thời gian xử lý cài đặt cho khách hàng không quá 24h đồng hồ.
  • Đối với dịch vụ thuê máy chủ vật lý, thời gian cài đặt dịch vụ từ 1-3 ngày làm việc sau khi 2 bên thống nhất việc thuê dịch vụ. Thông thường sẽ tính từ thời điểm hoàn tất/đặt cọc thanh toán dịch vụ.
  • Ngoài ra, đối với các trường hợp chậm trễ chưa cài đặt dịch vụ cho khách hàng theo thời gian quy định, 2 bên cùng thỏa thuận việc hỗ trợ gia hạn thời gian cài đặt. Trường hợp Khách hàng không đồng ý, khách hàng hoàn toàn có quyền hủy dịch vụ và chúng tôi sẽ bồi hoàn lại số tiền đã nhận theo các điều khoản quy định trong Chính sách đổi trả, hoàn tiền.
  • Dịch vụ do CloudHub cài đặt là việc hỗ trợ khách hàng khởi tạo các nền tảng cơ bản như hệ điều hành (đối với máy chủ ảo, máy chủ vật lý), không bao gồm các cài đặt phần mềm mở rộng, phần cài đặt bổ sung này nằm trong phạm vi sử dụng, quản lý, cài đặt và chịu trách nhiệm của khách hàng, trừ khi có các thống nhất khác bổ sung về cài đặt dịch vụ được quy định trong hợp đồng hoặc các văn bản được thỏa thuận giữa 2 bên.